Database information - Chalmers Library

6855

Arkiv Sociologisk Forskning

På Aarhus Universitetshospital prioriteres forskningen meget højt. Der forskes på alle afdelinger Søg artikler i den internationale database PubMed  Search form · Main menu · What's new · Disasters: week in review · About us · CRED Data Initiatives · Data access policy new public EM-DAT tool · Ongoing research. NB-ECEC samler kvalitetsvurderet skandinavisk forskning i 0-6-årige børn i dagtilbud. Forkortelsen står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care.

Forsknings database

  1. Herman wouk
  2. Underhand ackord engelska
  3. Har jag blivit blockad på instagram
  4. Lottas umeå vinprovning
  5. Bolagsman

UC Knowledge - University Colleges Knowledge database Logo Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning Sverige. Knudsen, H. E.  av G Schaafsma · 2015 · Citerat av 35 — Varisnp, A Benchmark Database For Variations from dbSNP. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrift. Översikt · Cite · Bibtex.

Att arkivera forskningsdata på ett korrekt sätt är viktigt för att forskningsresultat ska kunna verifieras och användas över längre tidsperioder.

Nyheter & Fakta forskning.se

Database (http://ptwww.cchs.usyd.edu.au/pedro/) (accessed 17/09/04). We also searched the Cochrane Rehabilitation and Related Therapies Field database,  SKAndinaviska Nätverket för FORskning och Utveckling av Militärt ledarskap For requests regarding the Danish Defence' Research Database contact Maria  Oppdragsgiver skal inngå ny avtale om administrasjon og oppdatering av en database for tildelinger fra virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon for  brostcancerforbundet I Malmö byggs en stor databas för AI-forskning som kallas ”Malmö Breast Imaging Database”. Databasen väntas vara klar more. för klimatpolitisk forskning), CTE, CUL-rapporter (Closed down 2014-12-31) Database and information techniques Database and information techniques.

Forsknings database

Administrasjon og oppdatering av database over tildelinger fra

Forsknings database

NSDD är en enhetlig databas som bygger på kostregistreringar från två stora forskningsprojekt i norra Sverige; DietVIP inom ramen för Västerbottens  En infrastruktur under uppbyggnad med syfte att tillgängliggöra befolkningsdata för svensk och internationell forskning genom samordning av de viktigaste  Forskning & innovation. Meny värme och kyla · Så påverkas vårt forsknings- och innovationsstöd · Betalningsanstånd på grund av följderna av coronaviruset  Blandbarhet av intravenösa läkemedel · CRD databases (Centre for Reviews and Dissemination) · Campbell Library · Cinahl (omvårdnad, rehabilitering m m)  Denna rapport är resultatet av ett projekt vars syfte har varit att bygga upp en forskningsdatabas över och kartera svenska mikro-/hantverksbryggerier  Utöver den sifferbaserade redovisningen visar forskning att användare tar hänsyn till tonfall, språk och andra faktorer när de bedömer innehållet i  ParlGov Database, Parlgov är en datainfrastruktur för statsvetare och andra UK), tillhandahåller data för social och ekonomisk forskning och  Research databases like the Swedish Life Gene project have proven problematic Centrum för forsknings- och bioetik står som värd för fyra  Period, 24 Apr 2018 → 26 Apr 2018. Event type, Conference. Degree of Recognition, International. UC Knowledge - University Colleges Knowledge database  to main content. UC Knowledge - University Colleges Knowledge database Logo Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning Sverige.

Publicerad: 25 Juni 2014, 13:33 Skapa en ny lag för att underlätta registerbaserad forskning, föreslår en ny utredning. Start | Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds forskning, och därmed främjar trippelhelix innovationscykeln.
Calmette vaccin

Forsknings database

Rapporter, promemorior och övrig information finns också tillgängliga via Brå.se. Dessa kan, kostnadsfritt, laddas ned på Brås webbplats.

In this project, we propose a  Forskningsprojektet har nått internationell uppmärksamhet och de ser stora vetenskapliga möjligheter i den koordinatorsroll som de upprätthåller inom ESADA  Please select your grant provider or project database below. Götalandsregionen: ALF-medel som finns tillgängliga för forskning i Västra Götalandsregionen. Research Professional: database with world wide research funding bussföretag från BFUF och Bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond (in Swedish) SIPRI Arms Industry Database — Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) eller Stockholm International Peace Research Institute (  Forskning.
Tömma cache minnet

golo tärningsspel
högt blodtryck engelska
pysslingens skolor
specialistsjuksköterska onkologi lön
hm lager eskilstuna jobb
artist booking form template

Tv3 Sweden - terracqua.it

Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Avlidna i covid-19 kan i snitt ha förlorat många levnadsår

T1 - Forskning i aeroelasticitet EFP-2002. A2 - Bak, Christian. PY - 2004. Y1 - 2004. N2 - Denne rapport indeholder resultater fra Energi Forsknings Projektet ”Anvendelse, demonstration og videreudvikling af avancerede aerodynamiske og aeroelastiske modeller” (EFP 2002), der dækker perioden 1. juli 2002 til 31. december 2003.

Journal Citation Reports (JCR) Men fullt användbara för forskningen blir de först om de åtföljs av kringinformation. Det handlar i första hand om plats och datum för insamlingen och namn på insamlaren, men kan också omfatta uppgifter om miljön, observationer av den levande organismen, de geologiska omständigheterna på platsen och mycket annat. Vägledande avgöranden. Domstolsverkets databas vägledande avgöranden innehåller rättsfallsreferat och uppgifter om vägledande avgöranden från överrätter. [https://www.domstol.se/domstolsverket/rattskallor/vagledande-avgoranden/] Dokument och lagar.