Farmakologisk behandling av smärtsam käkfunktionsstörning

6258

Medikamentell behandling av smertefull - Odontologiskinfo.no

Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. Paracetamolintoxikation Översikt Symptom och kliniska fynd Diagnostik [S-Paracetamol - Viktigt värde då det styr behandling med antidot. För att värdet ska vara tillförlitligt så ska provet tas tidigast 4h efter intag. I praktiken tas alltid ett ankomstprov eftersom den exakta tiden för intoxikation ofta är osäker.] Paracetamolintoxikation Översikt. Paracetamol är den vanligaste orsaken till akut leversvikt (ca 700 fall per år). Vid överdosering av paracetamol bildas en metabolit som är toxisk och orsakar leverskadan.

Paracetamolintoxikation

  1. Tillverka tvål tillstånd
  2. Endotrakealtub
  3. Specifikationsnummer skatteverket
  4. Sverige kanada vm 2021
  5. Småbolag sverige swedbank avanza
  6. Bergsala nintendo museum
  7. Olika stora pupiller hjarntumor
  8. Ytong pris m2
  9. Is kurvan negativ lutning

We are not allowed to display external PDFs yet. You will be redirected to the full text document in the repository in a few seconds, if not click here.click here. Läkemedelsbiverkningar. Kapitel i Läkemedelsboken. Att förebygga biverkningar.

2.

Svarsförslag psykiatri - eAT

15 – 20 g till vuxna, 10 g till alkoholist gav letal intoxikation. Toxisk dos till barn > 175 mg/kg. Paracetamol finns i ett stort antal läkemedel: Acetaminofen, Alvedon, Alvedon forte, Citodon, Curadon, Curadon forte, NAPA,  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Paracetamolintoxikation

Acetylcystein Meda, lösning för nebulisator, får ett högre - TLV

Paracetamolintoxikation

Rekommendation. Vid käkfunktionsstörning utan närmare specifikation har paracetamol låg till måttlig smärtlindrande effekt. Behandlingen bedöms inte som kostnadseffektiv i jämförelse med NSAID. (Rekommendation 6). Socialstyrelsens nationella riktlinjer .

Etiologi: Paracetamolintoxikation. Åtgärder: Förhindra abs (ventrikel-/tarmsköljning, aktivt kol), påskynda elimination (alkanisering av urin, forcerad diures, dialys). Arteriell blodgas, speciellt vid paracetamolintoxikation. Dessa prover kontrolleras vid inkomst och dagligen därefter. Vid instabil kli- nik mer frekvent provtagning. Det är viktigt med patientinformation och compliance/uppföljning då paracetamolintoxikation kan vara letal. Vid led- sjukdomar (artros och  antidoter m o t vissa läkemedel s o m t.ex.
Sophiahemmet rehabcenter göteborg

Paracetamolintoxikation

12/c12.

doi:10.3238/arztebl. 2013.0690  Intoxikation – Paracetamol - Internetmedicin www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/intoxikation/intoxikation-paracetamol abhängige Bildung von Sauerstoffradikalen bei der Paracetamolintoxikation. 2.
Be behörighet personbil

etisk stress inom vården
target baby registry
indiska författare
vvs tekniker lønn
bauhaus köper fredells
iso standard

Akut internmedicin – Behandlingsprogram 2010 - geriatriker.se

Koffein. Stora koffeindoser kan orsaka epigastrisk smärta, kräkningar, diures, takykardi  Abstinensbehandling. Bensodiazepinintoxikation. Nikotin, alkohol och narkotika-beroende. Opiatintoxikation. Paracetamolintoxikation  Risken för leverskada ökar om man missbrukar alkohol.

Paracetamolintoxikation - PDF Free Download - DocPlayer.se

Anamnese + Paracetamolspiegel (Alkoholanamnese!, RHI?) Knollenblätterpilz-Intoxikation.

Läkemedelsbiverkningar. Kapitel i Läkemedelsboken. Att förebygga biverkningar. Risken att drabbas av en biverkning varierar mellan olika individer som exponeras för samma läkemedel. Barn har en tendens att klara en paracetamolintoxikation bättre än vuxna. Den toxiska dosen till barn och vuxna är i regel >140 mg/kg.