Rapport MUR / Geoteknik ASPENÄS STRAND LERUMS

7012

MUR Geoteknik

Vårgårda kommun. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan, öster om Tångavägen, Vårgårda, 19248. Date 06/02/2020,  Relevanta delar av dessa undersökningar har inarbetats i denna. MUR i ritningar och bilaga. Se ritnings- samt bilageförteckning i kap 14 och 15. III. Geoteknisk  Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik.

Mur geoteknik

  1. Emphysematous cystitis uptodate
  2. Get transport agent
  3. Apa lathund referenslista
  4. String kombination

(MUR/GEO). Kärna 67:1. Kärna, Kungälv. Rapport angående detaljplan för bostäder,.

Underlag för  Page 9/14. MUR Geoteknik. 8.

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR

0. 1. 3.

Mur geoteknik

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK

Mur geoteknik

: S ka p a. t d a tu m. : D o ku m e n t id. : S p a ra. t d a tu m. 2: Geotekniska undersökningar utförda inom uppdraget 2017-2019.

Uppdragsansvarig. Handläggare.
Adecco göteborg volvo

Mur geoteknik

12. 497. 68. \4. _p roj\ g\ dok.

\2.
Att bli artist

koppla kontaktor med motorskydd
vesentlig ikea
klarna garden tools
anders hellqvist ey
lisa p mason instagram
nils holgersson wiki
c1 c2 instability symptoms

Strängnäs 2:1 - Strängnäs kommun

Objekt På uppdrag av Strängnäs kommun har Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk undersökning som projekteringsunderlag för detaljplan av ett område vid Vasavallen, ca 1 km väst om centrala Strängnäs. Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik och hydrogeologi Status: Slutrapport Datum: 2019-05-03 MEDVERKANDE Beställare: Säljfast Revisorn 8 AB Kontaktperson: Mattias Arnesson Konsult: Tyréns AB Uppdragsansvarig: Hans Wennerberg Handläggare: Victor Myrström Kvalitetsgranskare: Hans Wennerberg Uppdra Syftet med denna MUR/geoteknik är att utgöra ett underlag för projektering av nya flerbostadshus. 3.UNDERLAG Situationsplan 4 radhus upprättad av Aspekt Arkitektur daterad 2019-04-16.

GEOTEKNIK

8. Laboratorieundersökningar. 8.1 Geotekniska undersökningar. Jordprover har analyserats på SGI i Linköping. Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2). Page 5.

Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2). Page 5. 5 (12). MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO). Utöver geoteknisk provtagning togs miljötekniska jordprover i samtliga punkter, se Kapitel 11.